Skip to main content
Skip to main navigation
Skip to footer

Featured

Prediktiva algoritmerna upptäcker sepsis tidigare

by Darinda Reberry, MSN, RN   |   September 19, 2018

Sepsis, eller blodförgiftning, är en komplikation av en infektion i kroppen. Tillståndet kan snabbt bli livshotande om behandlingen uteblir eller försenas. Enligt den amerikanska organisationen Sepsis Alliance dör mer än 250 000 människor på grund av sepsis i USA varje år, och det är alarmerande hur snabbt sepsis kan leda till döden. Bara några dagar efter att de första symtomen uppträder kan följden bli systempåverkan och organsvikt. För de som överlever kan sepsis ge bestående men såsom kronisk smärta, hörsel- eller synnedsättning, och amputationer – allt på grund av ett tillstånd som är både vanligt förekommande och lättbehandlat, men ändå ofta missas i vården.

Welcome to the Cerner blog!

We share thoughts from industry leaders on topics that are shaping healthcare tomorrow and today.


Join the conversation on our social media channels: