Skip to main content
Skip to footer

by Cerner Nordics
Published on January 22, 2019

Mycket ska hända inom hälso- och sjukvården i Sverige de närmaste åren. Nu rustar Cerner med ny ledare.

– Patienter ska få ökad kvalitet och större möjligheter att få kontroll över sin egen hälsa, det blir en viktig del av vårt uppdrag, säger Carolina Wallenius, tillträdande general manager.

Cerner är en av världens främsta leverantörer av e-hälsolösningar och fortsätter att växa globalt. Med stora satsningar i bland annat Sverige är Norden och Europa en viktig och prioriterad marknad. Cerner utvecklas genom värdedrivna partnerskap och kombinerar lokal och global erfarenhet. För att utveckla och driva detta arbete vidare i Sverige har Carolina Wallenius utsetts som general manager för Cerner i Sverige. Hon tillträder den 1 februari 2019.

– Vi befinner oss i en mycket viktig tid för utveckling av den svenska hälso- och sjukvården. Cerner har en central roll i denna utveckling. Vi ökar vår marknadsandel och den svenska organisationen växer. Carolina Wallenius kompetens och erfarenhet inom svensk sjukvård kommer att ta vår organisation till nästa nivå, säger Amanda Green, vice president, Nordics and Benelux.

Carolina Wallenius har lång erfarenhet som ledare inom stora organisationer, såväl svenska som globala. Hon har varit en av de drivande krafterna bakom betydande utvecklings- och förbättringsstrategier inom Region Stockholm. Hon har dessutom arbetat med att införa ett värdedrivet och patientcentrerat arbetssätt inom primärvården.

– Cerner står för framtidens hälso- och sjukvård, där innovation och utveckling skapas i partnerskap mellan vård, patient och företag. Jag är stolt över få vara en del av Cerner och bidra till att visioner förverkligas för hälso- och sjukvården. Jag har stort förtroende för att vi, tillsammans med hälso- och sjukvården, kommer att lyckas med den viktiga uppgift vi står inför att öka kvaliteten och tillgängliggöra vården, säger Carolina Wallenius, tillträdande general manager.

Om Cerner

Cerner bygger positiva och långsiktiga partnerskap för att skapa värde för hälso- och sjukvården. Våra intelligenta plattformar och tjänster används på över 27 500 vårdenheter världen över. Genom att ansluta människor, information och vårdinrättningar hjälper vi till att hantera hälsan hos 110 miljoner medborgare globalt. Tillsammans med kunder och branschpartners integrerar vi hela hälsosystem för att de ska kunna leverera smartare, värdebaserad vård, bättre resultat och proaktivt hantera och förbättra hälsan för den enskilda individen och för hela samhällen.