Skip to main content
Skip to footer

by Cerner Nordics
Published on November 27, 2018

Västra Götalandsregionen (VGR) och Cerner Sverige har undertecknat ett avtal om en heltäckande digital vårdinformationsmiljö för hälso- och sjukvården inklusive primärvården och den specialiserade sjukvården. Lösningen ska implementeras på 17 sjukhus och 200 vårdcentraler i regionen.

Cerner är glada över att meddela att VGR och Cerner Sverige kan påbörja implementeringen av den nya IT-plattformen för vården. Plattformen kommer att fungera som ett gemensamt hälso- och sjukvårdssystem för såväl sjukvården som primärvården. EHR-plattformen Cerner Millennium® är ett patientjournalsystem som digitalt samlar in alla medicinska patientuppgifter, såsom medicinsk historik, diagnoser, provsvar och allergier. Detta bidrar till snabbare diagnostisering, förbättrad behandling och att göra vården mer tillgänglig för invånarna. Systemet kan föreslå vilka åtgärder som krävs för en viss patient, och uppmärksamma vårdpersonalen på allergier och risken för potentiellt farliga tillstånd, som sepsis (blodförgiftning).

Cerner Millennium stödjer VGR:s vision om en sammanhängande hälso- och sjukvård, där hälsorelaterade patientuppgifter är skyddade men tillgängliga för rätt person vid rätt tidpunkt. Var och en av regionens 1,6 miljoner invånare kommer att ha en enda patientjournal där all medicinsk historik återfinns, medan vårdpersonalen får förbättrade arbetsprocesser och ett effektivare arbetsklimat.

Detta är Cerners andra svenska regionavtal. Avtalet innebär att Millennium implementeras hos olika vårdgivare på såväl sjukhus som vårdcentraler.

"Vi är mycket stolta över att VGR har valt Cerner som sin samarbetspartner för den viktiga övergången till nästa generations vårdinformationsmiljö. Cerners fokus ligger på att, i samarbete med VGR:s kliniska och tekniska medarbetare, säkerställa att patienter och boende i regionen får den bästa vården", säger Amanda Green, VP och Regional General Manager på Cerner Norden.

Avtalet

VGR kommer att implementera EHR-plattformen Cerner Millennium i hela regionen, inklusive på 17 sjukhus och på mer än 200 vårdcentraler i 49 kommuner. Målet är att implementeringsprojektet ska slutföras under 2023.

Om VGR

  • VGR har upphandlat ett nytt kärnsystem, som kommer att ersätta flera av de nuvarande IT-system som används inom vården. Målet är att skapa en ny, modern och heltäckande vårdinformationsmiljö som förenklar samarbetet för alla inblandade.
  • Beslutet att välja Cerner Sverige AB som leverantör med kärnsystemet Millennium® fattades av VGR den 25 september 2018.

Om Cerner

På Cerner arbetar vi kontinuerligt för att utveckla intelligenta lösningar för hälso- och sjukvården. Våra innovativa lösningar används på över 27 500 vårdenheter över hela världen och stödjer vårdgivare i beslutsfattandet samt gör det möjligt för organisationer att hantera hälsan hos en befolkning. Genom att ansluta information, människor, olika vårdinrättningar och kommuner bidrar vi långsiktigt till en bättre hälsa för den enskilda individen och för hela samhällen.
Mer information om Cerner finns på www.cerner.se och twitter.com/CernerNordics.