Skip to main content
Skip to footer

by Cerner Nordics
Published on April 17, 2018

Med tio nationella och internationella utmärkelser inom loppet av de senaste året, miljonanslag från Vinnova och partnerskap med Bayer, har Coala Life minst sagt haft ett händelserikt år. Vi träffar dem i London på Cerner European Collaboration Forum, tio månader efter de vann eHealth Award 2017, för att höra vad som lett till deras framgångssaga.

Massor av energi, positiv inställning och breda leenden kännetecknar Philip Siberg, medgrundare och CEO, och Titti Lundgren, CMO, på Coala Life. Coalas hjärtövervakning är en unik svensk medicinteknisk innovation som bygger på patenterad teknologi och avancerade algoritmer. Det är en trådlös produkt som ger alla möjlighet att snabbt kontrollera och följa sitt hjärta. Dagarna i London har gett ökad drivkraft och deras glöd har eldats på ytterligare.

"Många väljer att ta den traditionella vägen till marknad, via en distributör, men vi vände oss i starten direkt till slutanvändaren genom försäljning via apotek. Det är först nu vi börjar distribuera produkten via sjukvården. Här har vi fått insikt att det vi gjort i Sverige även kan fungera i Europa", säger Titti som har stor erfarenhet av snabbrörliga konsumentprodukter.

Hjärtat kan digitaliseras

Coala Life etablerades 2014 som ett resultat av ett 10 år långt forskningsprojekt, då forskare, läkare och ingenjörer ville digitalisera hjärtat. Det var på tiden att modernisera det analoga stetoskopet som uppfanns på 1800-talet och finna ett mer effektivt sätt att hjälpa hjärtsjuka i kampen mot världens största folksjukdom.

"Patienter gick hem från undersökningen oroliga och det fanns stort utrymme att bättre följa upp och förstå människors hjärtan genom digitalisering. Här såg vi en marknadspotenital och en tydlig efterfråga vilket är en av huvudfaktorerna till vår framgång. Start-ups som inte överlever saknar ofta efterfrågan av sin produkt", säger Philip som har bakgrund som entreprenör inom medtech.

Att förstå komplixiteten i det man vill få till, ta risker, våga misslyckas och vara villiga att prova nya vägar är viktiga aspekter att förhålla sig till för start-ups. Coala Life har klarat att balansera detta och samtidigt haft värdet för slutkunden i centrum under hela vägen.

"Först och främst har vi utgått från individperspektivet och vilket värde vi kunde ge patienten. Vi har sprungit fort sedan start och var tidigt ute med att säkra goda ambassadörer som såg värdet i vår produkt", säger Titti.

Attitydsförandring i vården

Titti och Philip beskriver deras framgång som ett resultat av bl.a den snabba teknologiutvecklingen parallelt med forskningsprojektet. I tillägg till smart phones, nätet och molnet, lyfter de även fram social förändring och politiskt fokus som viktiga inslag i sin framgång. Ett viktigt element i samhällsutvecklingen har varit Vision e-hälsa 2025 som har satt ett mindset och prioriteringar hos vårdaktörer och myndigheter. I kölvattnet av visionen har de observerat en attitydsförändring. Tidigare var det störst drivkraft från konsumenten, nu vill vården själva effektivisera sig.

"Aktörer inom vården är generellt sett långsamma i att ta till sig nya innovationer. Banbrytande teknikinnovationer görs oftast ute i småbolagen, inte i sjukvården. Det vore mer effektivt om vården bjuder in småbolag som får pitcha sin produkt direkt till sjukvården. Bara 8 av 21 landsting har en strukturerad process för att ta hand om patienter med förmaksflimmer. Det är bara ett exempel på där vi kan vara med att stötta sjukvården och patienten med moderna digitala lösningar", säger Philip.

Dörröppnare för samarbete

Med tio nationella och internationella utmärkelser det senaste året är det tydligt att de gjort mycket rätt i en tuff bransch. Titti och Philip är stolta över erkännandet och ser det som en bekräftelse över sitt arbete och en motivation för framtiden.

"Att vinna dessa priser har varit viktigt, det har gett Coala ett erkännande och kredibilitet att vi är på rätt väg och har en prisbelönt fungerande lösning. Det ger oss ökad energi att springa ännu fortare och att ge fler människor möjligheten att följa sitt hjärta", säger Titti.

De befinner sig i London för att de vann eHealth Award 2017 som är ett samarbete mellan Cerner, Sahlgrenska Science Park, Vitalis och HealthTech Nordic. Det var starten på deras winning streak då de lanserat sin produkt bara två månader tidigare. Philip påpekar hur viktigt det är för start-ups att anmäla sig till dessa initiativ då det är en möjlighet att få exponering och kvalitetsstämpel på sitt bolag.

"Erkännandet från vården, industrin och patienterna visar att man är på rätt väg. För vår del har det möjliggjort att resa ytterligare finansering, fortsatt produktutveckling och öppnat dörrar mot vården och marknaden. Samarbeten vi ingått bidrar till att vidareutveckla företaget samtidigt som vi får vara en del av något mycket större", säger han.

Samarbetet med Bayer, ett av världens största life science bolag, är just ett sådant samarbete. Det har bidragit till att Coala Life har expanderat sin försäljning och marknadsföring. Pihilip påpekar att det är särskilt viktigt att stora företag är öppna för att samarbeta med start-ups. Han menar att de kan vara centrala dörröppnare in till vården då ny innovation måste implementeras och integreras för att göra skillnad.

Över landgränserna

Coala Life jobbar målinriktat för att ta större marknadsandelar på hemmaplan men de siktar även internationellt. En väg till den globala marknaden kan vara genom elektroniska patientjournaler och just nu sker ett samarbete med Cerner via deras öppna plattform. Om en kund till Cerner önskar lösningen kan Coala Lifes produkter spridas över landgränser.

"Vi har hela tiden tänkt globalt i allt vi gjort så att vi på sikt kan skala upp företaget. Det är viktigt för oss att vara med i förändringsprocessen i svensk sjukvård men även att hjälpa patienter och vården i kampen mot hjärt- och kärlsjuksomar internationellt", säger Titti.

Deras långsiktiga mål är att möjliggöra prevention och utöka personlised medicine. Om de kommer dit får tiden utvisa men om det är något vi har lärt oss av personerna bakom Coala Life så är det att de inte ger sig förrän de är i mål.