Skip to main content
Skip to main navigation
Skip to footer

Featured

by Cerner Nordics
Published on April 24, 2018

31 företag deltog i eHealth Award 2018 och Kontigo Care tog hem segern med deras lösning för beroendevård. Priset delades ut av socialminister Annika Strandhäll under invigningen av Vitalis.

För andra året genomförde Sahlgrenska Science Park, Vitalis, HealthTech Nordic och Cerner Sverige initiativet eHealth Award. Målet är att uppmärksamma svenska innovationer inom digital hälsa som kan bidra till effektivare och säkrare vårdprocesser och mer engagerade patienter. Socialminister Annika Strandhäll delade i dag ut förstapriset till Kontigo Care på Vitalis-konferensen i Göteborg.

"Regeringen prioriterar välfärd och kontinuerlig utveckling av vården. Om du blir sjuk ska du kunna lita på att du får en bra och trygg vård, och vårdpersonalen ska känna sig säkra på att de har verktygen de behöver. Initiativ som eHealth Award är viktiga för att nyttiga och innovativa ehälsoinnovationer ska få den uppmärksamhet de förtjänar. Kontigo Care är ett spännande bolag som bidrar till att förstärka vården. De förtjänar att vinna eHealth Award 2018", säger Annika Strandhäll, socialminister.

 

Minskar återfall i missbruk

Återfall och brist på kontinuitet i vården har identifierats som de största bristerna i dagens beroendevård. Ett återfall genererar stort lidande för individen och personens omgivning samt är kostsamt för samhället. Kontigo Cares plattform, Previct, möjliggör prediktion vilket gör att återfall kan identifieras tidigt och i vissa fall undvikas helt. Detta genererar väsentliga kostnadsbesparingar för vården samtidigt som ett stort lidande för individen och dess närstående kan minskas.

"Missbruk som alkoholism är en sjukdom och beroende på sjukdomens karaktär och samhällets stigmatisering så söker den här patientgruppen ofta vård väldigt sent. Med vår lösning samverkar vårdgivare och vårdtagare enkelt och naturligt för att nå långsiktiga och hållbara resultat. Information flödar kontinuerligt mellan vården och vårdtagaren och vården utformas utifrån individens förutsättningar och behov. Det är nu viktigt att Sveriges, Skandinaviens och världens beroendevård tar ansvar för att tillsammans med oss på Kontigo Care göra verklig skillnad i kampen mot beroenden ", säger Henrik Nordlindh, vd, Kontigo Care AB.

eHealth Award 2018 riktade sig till svenska småföretag med en innovativ lösning eller produkt som redan har påvisat fördelar för patient och vårdgivare, och som har haft slutanvändaren med i utvecklingen. Kontigo Care hamnade i toppen då de uppnått mycket goda resultat i deras pilotprojekt med gynnsamma utfall för patienten, anhöriga, vårdpersonal och organisation, samt samhället i stort. Med Previct kan vårdtagaren i en lugn och trygg hemmiljö utföra stora delar av vården själv samtidigt som behandlaren får kunskap om vad som händer mellan besöken, och kan få extra stöd vid behov.

"Kontigo Care möjliggör med Previct ett sömlöst samarbete mellan olika vårdgivare med patienten i centrum. Jag uppfattar att Previct kan vara ett steg i rätt riktning mot en mer proaktiv vård som också stärka en patientgrupp med stora behov. Med Kontigo Cares lösning får patienten stöd i en individanpassad behandling som till stor del kan utföras i hemmiljö något som kan bidra både till kvalitet och effektivitet. Ett bra exempel på utveckling av Nära vård med stöd av ny teknik", säger Emma Spak, jurymedlem, ST-läkare i allmänmedicin och samordnare av nära vård på SKL.

Juryns motivering

Juryn består av Agneta Granström, regionråd, Region Norrbotten, Emma Spak, primärvårdsläkare och samordnare av nära vård på SKL, Håkan Hedman, ordförande, Njurförbundet, Marianne Larsson, innovationschef, Innovation Skåne, Maria Sterner, affärsansvarig, Vitalis, Niklas Eklöf, tf.Chef för enheten Strategi och samordning på eHälsomyndigheten och Rebecca LaNasa, general manager, Cerner Sverige.

Juryns motivering för vinnaren Kontigo Care lyder:

«Kontigo Care levererar en produkt i linje med Vision e-hälsa 2025. Deras digitala lösning medför fördelar för patienten, anhöriga, vårdgivare och organisation, samt för samhället i stort. Ett utbrett problem adresseras, vilket leder till förbättrad behandlingskvalitet för en stor patientgrupp. Vinnaren bidrar även till att den nationella ambitionen om mer engagerade patienter och en jämlik vård kan uppnås. Lösningen är mycket skalbar och har stor potential för andra användningsområden inom vården. Vinnare av eHealth Award 2018 är Kontigo Care».

 

Coala Life digitaliserade en 200 år gammal uppfinning

by Cerner Nordics
April 17, 2018
Med tio nationella och internationella utmärkelser inom loppet av de senaste året, miljonanslag från Vinnova och partnerskap med Bayer, har Coala Life minst sagt haft ett händelserikt år. Vi träffar dem i London på Cerner European Collaboration Forum, tio månader efter de vann eHealth Award 2017, för att höra vad som lett till deras framgångssaga.

Read full post

A global perspective of open API development

by llkka Kunnamo, M.D., Ph.D.
October 27, 2017
As a practicing family physician and guideline developer in Finland in the late 1980s, I noticed a fast-growing body of medical knowledge and increasing access to patient data. But keeping track of all that data in a meaningful way seemed impossible. In addition, I saw there was a growing opportunity for knowledge authors to integrate information with individual patient data.

Read full post

Investing in healthcare IT to secure sustainable health services, what can we learn from Spain?

by Hans Jacob Moe
November 7, 2016
The welfare state is strong in the Nordics, but is challenged by a demographic shift, new expectations and increasing healthcare costs. What can we learn from two Spanish hospitals that invested in technology and started to improve their clinical delivery to increase quality?

Read full post

Enbart eHälsa räcker inte

by Daniel Wänn | Steven Gallagher
July 28, 2016
Vision 2025 ska göra Sverige bäst på eHälsa under de närmaste nio åren. Oavsett om det är möjligt att mäta vad som är "bäst" så har Gabriel Wikström och SKL satt ett högt mål som kommer att kräva en hel del arbete. Den kanske viktigaste uppgiften blir till att få läkare, kliniker, patienter och befolkningen till att tro på visionen, göra den till sin egen och delta för att uppnå resultat.

Read full post