Skip to main content
Skip to footer
Möt Cerner på Vitalis

by Carolina Wallenius
Published on May 16, 2019

Hälso- och sjukvårdens aktörer måste samverka för att skapa förutsättningar för att realisera kraften som ökar kvaliteten och tillgängligheten i hälso- och sjukvården. Det finns stora möjligheter att skapa ett hälso- och sjukvårdssystem som står rustat för framtidens utmaningar med invånaren som en aktiv aktör. Årets Vitalis kommer i hög utsträckning att handla om detta.

Receptet för att rusta för framtidens hälso- och sjukvård innehåller ingredienser som ett integrerat synsätt där samhällets olika delar samverkar med invånarna och ger invånaren förutsättningar för att ta ansvar för sin egen hälsa. Digitalisering och modern teknik är möjliggöraren.

I USA arbetar Cerner med barnsjukhuset Children’s Hospital of Orange County (CHOC). Sjukhuset har tänkt annorlunda och utvecklat ett helt nytt arbetssätt för att hjälpa barn med astma. Familjer, skola och vården samverkar. Modern teknik möjliggör prevention. På Vitalis berättar Dr Feaster från CHOC mer om hur man utvecklat det här systemet. En spännande resa som förbättrat hälsan och välbefinnandet för barn med astma samtidigt som kostnaderna minskat.

Vitalis ger ett utmärkt tillfälle att dela erfarenheter, att diskutera och debattera. Att hitta nya samverkanspartners och att vara en viktig del i att skapa det patientcentrerade och integrerade hälso- och sjukvårdssystem som ger mer hälsa per skattekrona. Enligt WHO är 40 procent av alla diagnoser livsstilsrelaterade. Det ger en tydlig indikation om att proaktivt hälsoarbete är en del av lösningen för framtiden. Coala Life och Kontigo Care är tidigare års vinnare av eHealth Award och utgör utmärkta exempel på hur invånarens eget engagemang är avgörande. På årets Vitalis gör tre spännande finalister; Boneprox, Cross Technology Solutions och EASY-Diabetes upp om årets eHealth Award. Ta chansen att träffa dem på Vitalis.

Träffa Cerner i vår monter (B03:11/12). Mer om vårt program nedan. Vi ser fram emot Vitalis och att prata om hur vi tillsammans förbättrar hälsan med proaktiva initiativ!


Möt oss på Vitalis 21 – 23 maj i Göteborg

  • Cerners monter: Här träffar du flera av våra experter som visar vår elektroniska patientjournal och digitala lösningar för att skapa patientcentrerade integrerade ekosystem.

  • Code: Se hur vår öppna plattform kan användas för utveckling av appar och integration till patientjournalen. Tillsammans med Innovation Skåne och Kontigo Care visar vi spännande exempel och våra experter visar hur utvecklingen går till i vår innovationsplattform code.

  • Föreläsningar i konferensprogrammet: