Skip to main content
Skip to footer
När digitalisering blir mänskligt

by Cerner Nordics
Published on March 18, 2019

Kontigo Care, som erbjuder digitala lösningar inom beroendevården, vann eHealth Award 2018 med sin digitala eHälsoplattform Previct, som är utvecklad i nära symbios med vården. Previct är en patientdriven innovation. Sedan Previct blev infört i Härjedalens kommun har antalet klienter som genomfört hela sitt behandlingsprogram på ett år ökat med över 30 procent.

Ska jag dricka eller ska jag leva? Det frågade Daniel Benitez sig själv efter år av alkoholmissbruk. Han valde att leva och grundade Kontigo Care 2013. eHälsoplattformen Previct är ett unikt och lättanvänt eHälsosystem med realtidsinformation som med avancerad AI och beteendeanalys kan identifiera återfall, skapa individanpassad vård och möjliggör motivation på distans samt stöd att skapa positiva beteendemönster.

"Alkoholmissbruk är en sjukdom som gömts i över 100 år och som döljts av skam och skuld. Det är ett stort samhällsproblem, mellan 3-5 barn i varje svensk skolklass växer upp med föräldrar med alkoholproblem. Dessa barn löper själva ökad risk att hamna i ett beroende. En nykter dag kostar vården 143 kr jämfört med flera tusen kronor per dag på behandlingshem. Vår vision är att se på beroendevården med moderna ögon och att proaktivt förhindra återfall genom att utgå från den enskilda individen, tack vare digital teknik", säger Maria Winkvist, produktchef Kontigo Care.

Från magkänsla till digitala assistenter

Som ett resultat av den kliniska studie som Kontigo Care genomfört under åren 2015-2018 tillsammans med Akademiska sjukhuset i Uppsala, har de etablerat två nya patentsökta digitala biomarkörer för vård av alkoholberoende. Digitala biomarkörer ger möjlighet att på ett effektivt sätt omvandla en stor mängd realtidsdata om individen till en informativ och snabb insikt om individens hälsotillstånd. De digitala biomarkörerna kan användas som ett verktyg för att dagligen identifiera förstadier till dolt drickande och möjliggöra tidigt val av rätt behandlingsmetod för klienten.

"Vi vill genom Previct ge rätt förutsättningar till alla behandlare inom vården till att bli superbehandlare med digitala assistenter. Duktiga behandlare har en magkänsla för återfall men genom dagens teknik kan man med datan se helt nya mönster som går att strukturera. Några av fördelarna med våra digitala biomarkörer är de goda kopplingarna till sjukdomsförloppet och att resultaten kan mätas i realtid. Detta kan jämföras med konventionella biomarkörer och självrapportering där informationen är fördröjd i veckor och ibland även är felaktig", säger Ulf Kindefält, nytillträdd VD, Kontigo Care.

Previct finns i 96 kommuner i Sverige och i ett pilotprojekt i Finland som pågår till den 1 april 2019. När behandlingen inleds får klienten tillgång till Kontigo Cares applikation samt en alkoholmätare. Klienten återkopplar till sin behandlare dagligen och utför nykterhetstest samt får stöd och påminnelser för att skapa positiva beteendemönster. Behandlaren varnas vid avvikelser i beteendet och kan omgående kontakta klienten för att förhindra återfall.

"Man skulle kunna säga att klienten har sin personliga tränare med sig dygnet runt. Systemet mäter, motiverar och aktivt tränar klienten i att ta rätt beslut. Genom att aktivt ta ett beslut om att leva istället för att dricka händer något positivt i hjärnan. Många klienter vittnar om att Previct ger en styrka att våga förändra sig och lära känna sig själva. Det är även en stor trygghet för närstående att få information om en avvikelse för att finnas där och stötta", säger Maria.

En vinst som har gett stora resultat

eHealth Award är en utmärkelse inom digital hälsa som är instiftat av Cerner, Sahlgrenska Science Park, HealthTech Nordic och Vitalis. Som en del av vinsten ingick konsulttjänster av Sirona Health Solutions, som utförde en studie som uppmärksammades av TV4. Studien visar bl.a. att användning av Previct frigjort arbetstid för behandlare då administrativt arbete kopplat till alkoholkontroller kunnat reduceras och hembesök kunnat undvikas. Klienter har kunnat behandlas i öppen vård istället för att läggas in på behandlingshem, placering av barn har kunnat undvikas genom att föräldrarnas nykterhet har upprätthållits och kunnat bevisas. Behandlare som medverkar i studien menar att Previct varit en starkt bidragande faktor till att flera klienter har kunnat återgå till någon form av deltidssyselsättning och många har kunnat behålla sina jobb.

"Vi har infört mätbarhet och påvisat vart samhället kan göra stora besparingar på sikt. Genom att fördela och fokusera resurserna på att ge rätt patient, rätt vård i rätt tid ökas kvaliteten på behandlingarna och färre människor riskerar att hamna i återfall", säger Ulf.

I tillägg till dessa konsulttjänster bestod vinsten också av 50 000 SEK i prispengar, ett enormt erkännande inom branschen och möjlighet att presentera Previct inför en internationell publik. I slutet av februari deltog de på Cerners årliga forum i London där över 500 personer verksamma inom hälso- och sjukvården från hela Europa samlades för att dela erfarenheter, lärdomar och inspiration.

"Att vinna eHealth Award gav energi till företaget och en kvalitetsstämpel av vår produkt. Vi såg när Coala Life vann 2017 och har sett dem som en inspirationskälla och något att sträva efter. Att vi året efter själva vann var helt otroligt och strålkastarljuset det medförde har öppnat upp många nya dörrar för oss", säger Maria.

När Ulf och Maria blickar framåt ser de först tillbaka lite på resan som lett de dit de är idag, för den har inte varit spikrak eller helt enkel. Det har krävts extremt hårt arbete, finansieringsrundor och en touch av att vilja rädda världen. Det är en svår patientgrupp och det har tagit tid att förstå marknaden för att bryta ny mark. Kontigo Care fokuserar inte enbart på alkholmissbruk utan har även en liknande lösning för spelmissbruk. De ser att Previct proaktivt kan bidra till bättre vård inom andra typer av beroendesjukdomar så som drog-, mat- och sexmissbruk.

"Vi ser oss som ett världsbolag och att tiden nu är mogen för att på riktigt digitalisera beroendevården och skala upp utanför Sveriges gränser. Det är fantastiskt att digitalisering kan bli så mänskligt, att ettor och nollor kan hjälpa familjer att återskapa relationer", avslutar Ulf.