Skip to main content
Skip to footer

by Cerner Nordics
Published on October 3, 2019

Tillsammans med Innovation Skåne skapar Cerner nya förutsättningar för startups att utvecklas och nå ut globalt. Genom Cerners öppna plattformar når innovationer snabbare sin marknad för att skapa nytta och förbättrad hälsa.

Cerner och Innovation Skåne inleder ett samarbete för att öka innovationstakten inom hälso- och sjukvården i Norden och i världen. Ett öppet ekosystem bidrar till ökad tillväxt, fler jobb och underlättar för startups att snabbare nå en bredare marknad.

Carolina Wallenius, VD för Cerner Sverige:

Tillsammans med Innovation Skåne fortsätter vi resan att skapa förutsättningar för öppna ekosystem och snabbare implementation av innovation. Det här samarbetet bidrar till att stärka innovationskraften i Norden och ger dessutom startups möjlighet att expandera på den globala marknaden. Jag ser en enorm kraft i att arbeta tillsammans med Innovation Skåne och alla aktörer som vill vara med och utveckla hälso- och sjukvården. Syftet är att skapa bättre och jämlik hälsa. Det här samarbetet är ett viktigt bidrag till att Vision e-hälsa 2025 uppnås.

Innovation Skåne kommer genom projektet HealthTech Nordic som de leder att ge professionellt stöd till startups för att möjliggöra en framgångsrik bred implementering på Cerners plattformar. I tillägg ger de innovationsstöd till vårdleverantörer i Skåne och skapar kontaktytor mellan vårdleverantörer i hela Norden.

Joakim Nelson, VD för Innovation Skåne:

Vi ser två stora fördelar med ett öppet ekosystem och en plattform för nya innovationer. För det första ger det en möjlighet att ytterligare stödja och skala startups för att växa regionalt och globalt genom Cerners plattform. För det andra är det en möjlighet att adressera utmaningar i Region Skånes sjukvårdssystem och på sikt tillhandahålla nya lösningar som skapar värde för patienter, personal och organisationer. Innovation Skåne och Cerners unika samarbete skapar en miljö som ytterligare kommer att stärka Nordens globala ledarskap inom healthtech.

För mer information, kontakta:

Carolina Wallenius, VD, Cerner Sverige
carolina.wallenius@cerner.com, 076-113 59 99

Joakim Nelson, VD, Innovation Skåne
joakim.nelson@innovationskane.com, 070-319 33 85


Om Cerner

Cerner bygger positiva och långsiktiga samarbeten för att skapa värde för hälso- och sjukvården. Våra intelligenta plattformar och tjänster används på över 27 500 vårdenheter världen över. Vi hjälper till att hantera hälsan hos 110 miljoner personer globalt genom att ansluta människor och vårdinrättningar och koppla samman information. Tillsammans med våra kunder och branschpartner integrerar vi hela hälsosystem för att de ska kunna leverera smartare, värdebaserad vård, bättre resultat och proaktivt hantera och förbättra hälsan för den enskilda individen och för hela samhällen.

Om Innovation Skåne

Innovation Skåne är det regionala innovationsbolaget. Vi bidrar till regional tillväxt genom att utveckla skånska styrkeområden och genom affärsrådgivning till innovativa startups. Vi bidrar också till framtidens välfärdstjänster och ökad effektivitet och kvalitet i Region Skånes verksamheter genom innovation och externa samarbeten. Vi är ett av Region Skåne helägt bolag. Besök innovationskane.com för mer information.