Skip to main content
Skip to footer

by Cerner Nordics
Published on April 10, 2018

Region Skåne har tecknat avtal med Cerner Sverige för en sammanhållen digital vårdmiljö och kan med detta ersätta hundratals befintliga IT-system på sjukhus och i primärvården till en helhetslösning. Det nya systemet omfattar en tjänst för befolkningshälsa och ett modernt journalsystem som möjliggör ökad patientdelaktighet, högre patientsäkerhet och förbättrad arbetsmiljö för vårdpersonalen.

Ökad patientsäkerhet

Vårdinformationssystemet Region Skåne har köpt av oss består av befolkningshälsotjänsten HealtheIntent® och den elektroniska patientjournalen Millennium®. HealtheIntent® engagerar invånarna och hjälper vården att i större grad förebygga sjukdom. I tillägg bidrar det till ökad livskvalitet för patienter med kroniska sjukdomar. Millennium® samlar all medicinsk patientdata digitalt, som till exempel medicinsk historik, diagnos, laboratorieresultat och allergier. Detta leder till snabbare diagnostisering, bättre behandling och kortare väntetider. Systemet kan föreslå nödvändiga åtgärder för en patient och uppmärksamma personalen om allergier och risker för till exempel sepsis.

"Vi är oerhört stolta att Region Skåne har valt att arbeta tillsammans med Cerner. Vårt fokus genom hela införandet kommer vara att säkerställa bästa vården för patienterna och invånarna i regionen. Vi ser fram emot att stödja och samarbeta med sjukhusen och vårdcentralerna", säger Amanda Green, vice president & regional general manager, Cerner Norden.

Först i Sverige

Region Skåne blir nu första regionen i Sverige med ett mycket omfattande system som inbegriper hela vårdkedjan.

"Nu går vi från flera olika system, till ett och samma system för primärvården och sjukhusen så att patienten inte ska behöva upprepa sin historia vid varje vårdkontakt. I och med detta underlättas också vardagen för vårdens medarbetare som har ett otroligt viktigt jobb och gör skillnad varje dag. De förtjänar ett tekniskt stöd som hjälper dem i deras vardag med att ta hand om Skånes patienter snabbt och säkert. Det kommer vi att få med det nya systemet", säger Alf Jönsson regiondirektör i Region Skåne.

Om Cerner

På Cerner arbetar vi kontinuerligt för att utveckla intelligenta lösningar för hälso- och sjukvården. Våra innovativa lösningar används på över 27 000 vårdenheter över hela världen och stödjer vårdgivare i beslutsfattandet samt gör det möjligt för organisationer att hantera hälsan hos en befolkning. Genom att ansluta information, människor, olika vårdinrättningar och kommuner bidrar vi långsiktigt till en bättre hälsa för den enskilda individen och för hela samhällen.

 

För mer information om Cerner, besök www.cerner.se och twitter.com/CernerNordics