Skip to main content
Skip to footer

by Cerner Nordics
Published on May 14, 2019

Healthtech är en av de allra hetaste branscherna just nu och 35 företag har sökt till årets upplaga av eHealth Award. Tre finalister tävlar nu om förstaplatsen med innovationer kring tidig upptäckt av benskörhet, tidigare diabetesvård och behovs- och individanpassad vård av kroniska sjukdomar.

Det har varit otroligt roligt att se så många ansökningar till eHealth Award. De tre finalisterna har innovativa lösningar som gör skillnad på riktigt och det ska bli spännande att följa dem, säger Charlotta Gummeson, vd på Sahlgrenska Science Park och jurymedlem i eHealth Award.

Det är nu tredje året som HealthTech Nordic, Sahlgrenska Science Park, Vitalis och Cerner genomför initiativet eHealth Award. Målet är att uppmärksamma digitala innovationer inom hälsa som finns i Sverige idag, eftersom de kan bidra till mer effektiva och säkra vårdprocesser samt mer engagerade patienter.

Tidigare och bättre vård

Gemensamt för de tre finalisterna är att de sätter patienten i fokus. Med hjälp av artificiell intelligens (AI) bidrar de till att lösa omfattande globala problem.

Benskörhet drabbar 50 procent av alla kvinnor och 25 procent av män, men genom en vanlig tandröntgen kan detta upptäckas och förebyggas i tid. Närmare halva Sveriges befolkning har minst en kronisk sjukdom. Två av finalisternas lösningar fokuserar på denna stora patientgrupp genom modern teknik.   

Vinnaren presenteras under invigningsceremonin av Vitalis, Nordens största eHälsomöte, i Göteborg den 21 maj.

Här är årets finalister:

Boneprox

Det Göteborgsbaserade företaget, som bildades år 2014, erbjuder en medicinteknisk webbtjänst för att analysera bentäthet med hjälp av AI. Tanken är att förebygga benskörhet och frakturer. Eftersom forskning visar att det finns en korrelation mellan benskörhet i käkbenet och resten av kroppen kan en analys hos tandläkaren ses som en riskbedömning av benskörhet i hela kroppen.

Boneprox jobbar för att lösa en av vår tids stora folksjukdomar genom att använda befintlig patientkontakt hos tandläkaren. Stora delar av befolkningen besöker sin tandläkare regelbundet i ett förebyggande syfte, detta gör tandvården till den perfekta instansen att tidigt hitta riskpatienter med hjälp av Boneprox lösning. Utifrån en vanlig tandröntgen som tas under rutinbesöket önskar vi förebygga framtida frakturer och ge tillbaka kontrollen över patientens egna hälsa, säger Peder Remman, en av grundarna av Boneprox.

Cross Technology Solutions

Företaget med verksamhet i Lund grundades år 2004 och har utvecklat beslutsstödsystemet LifePod, som identifierar och automatiskt prioriterar de mest behövande patienterna. Vårdpersonal kan därmed främst sätta in resurser till patienter med störst behov och samtidigt ha möjlighet att ingripa innan problem eskalerar. Alla patienter får individuellt stöd att hantera sin hälsa.

Förändringen av vården rör sig tydligt från kalenderstyrd till behovs- och individanpassad vård. Patienter med kroniska sjukdomar kommer att få störst nytta av den pågående transformationen. Även vårdpersonalen erhåller helt nya verktyg. Vi skapar en ny framtid inom hälso- och sjukvården, säger Thomas Bergqwist, VD för Cross Technology Solutions.

EASY-Diabetes

EASY-Diabetes startade år 2009 i Lund och har i nära samverkan mellan forskare, vårdpersonal och kollegor med bakgrund i industrin utvecklat ett AI-baserat verktyg som hjälper personer med diabetes att få rätt behandling i rätt tid. En individanpassad behandlingsplan ger trygghet för patienten och avlastar vårdpersonalen samt minskar risken för följdsjukdomar.

Vår numera tio år långa resa började med att vi såg en möjlighet att med hjälp av ny teknik möjliggöra att alla patienter skulle få tillgång till världens bästa diabetesvård. Genom att behandla diabetessjukdomen tidigt har vi möjlighet att minska patientens lidande, ge möjlighet till ökad livskvalité och begränsa de kostsamma komplikationer som riskerar att uppstå. Som läkare anser jag att vi i vården har en skyldighet gentemot alla de resurser som investerats i att ta fram innovativa läkemedelsbehandlingar för diabetes sedan insulinet först upptäcktes 1921. Det är vår förhoppning att EASY-Diabetes ska visa vägen för hur vi i vården kan använda AI för att bättre hjälpa våra patienter samtidigt som vi själva får en mer hållbar arbetsmiljö samt möjlighet att utvecklas med hjälp av systemet, säger Damon Tojjar, forskande läkare vid Lunds universitet som lett den medicinska utvecklingen av EASY-Diabetes.

Missa inte: Vitalis, Nordens största eHälsomöte, i Göteborg den 21 maj. Vinnaren av eHealth Award 2019 koras under invigningen av konferensen.