Skip to main content
Skip to footer
Cerner Millennium

by Cerner Nordics
Published on May 27, 2020

Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland har nu tagit ett stort steg mot ökad samverkan inom vård och omsorg. Alla 49 kommuner har tagit beslut om att ansluta sig till satsningen på framtidens vårdinformationsmiljö. Det innebär enklare samverkan mellan olika vårdgivare - till stor nytta för invånarna.

- Det är ett stort och viktigt steg att information kopplas ihop mellan olika vårdgivare på olika nivåer för att informationen ska följa invånaren. Att kommunerna ansluter sig till regionens vårdsystem innebär att det skapas sammanhållna vård- och omsorgkedjor där patientens data överförs sömlöst mellan regionen och kommunerna. Rätt information ska finnas tillgänglig i rätt tid, på rätt plats och för rätt person. Det är första gången som denna typ av sammanhållna informationskedjor skapas i Sverige och vi är stolta över att vara en del av utvecklingen till ett än mer invånarcentrerat fokus inom svensk hälso- och sjukvård, säger Carolina Wallenius, VD Cerner Sverige.

Samarbete är avgörande

Målet med framtidens vårdinformationsmiljö (FVM), där Cerners patientjournalsystem Millennium® är navet, är att göra vården enklare och mer tillgänglig för invånarna. Var och en av regionens 1,7 miljoner invånare kommer att ha en enda patientjournal där all medicinsk historik återfinns, samtidigt som vårdpersonalen får förbättrade arbetsprocesser och ett effektivare arbetsklimat. Kommunerna i Västra Götaland har varit involverade redan från start, genom samarbetsorganisationen VästKom. Patienten, eleven eller brukaren ska inte behöva bekymra sig om vem som ger vården eller bidrar till förebyggande hälsoarbete. FVM är ett viktigt redskap för att förenkla samarbetet mellan olika aktörer och att hitta nya arbetssätt.

Om VGR

VGR ansvarar för att invånare i Västra Götaland ska få den hälso- och sjukvård de behöver. Hälso- och sjukvården är Västra Götalandsregionens mest omfattande verksamhet. Här arbetar omkring 48 000 medarbetare och cirka 90 procent av den totala budgeten går till olika former av hälso- och sjukvård.

Om Cerner

Cerner fokuserar på digitala lösningar som, i en del av ett ekosystem, involverar patienter i sin egen hälsa och stödjer hälso- och sjukvårdens medarbetare i sitt dagliga arbete. Våra intelligenta lösningar möjliggör patientcentrerad vård som samverkar över vårdnivåer för att förbättra människors hälsa. Idag används våra lösningar på över 27 500 vårdenheter världen över.

Mer information om framtidens vårdinformationsmiljö

VGR:s pressmeddelande
FVM på VGR:s webbplats Vårdskiftet
FVM på Västkoms webbplats
Sida med redovisning av vilka optioner varje kommun avropat
Nyhet om valet av Millennium som nytt vårdinformationssystem (november 2018)