Skip to main content
Skip to footer

Almedalen

Kraftsamling för bättre hälsa


Hälso- och sjukvårdens aktörer måste samverka för att skapa förutsättningar för att realisera kraften som ökar kvaliteten och tillgängligheten i hälso- och sjukvården. Det finns stora möjligheter att skapa ett hälso- och sjukvårdssystem som står rustat för framtidens utmaningar med invånaren som en aktiv aktör.

Receptet för att rusta för framtidens hälso- och sjukvård innehåller ingredienser som ett integrerat synsätt, där samhällets olika delar samverkar med invånarna och ger invånaren förutsättningar för att ta ansvar för sin egen hälsa. Digitalisering och modern teknik är möjliggöraren. För att kunna agera tillsammans krävs nya strukturer och arenor som öppnar för innovation och samverkan.

Vad kan vi tillsammans göra för att öka hälsan och livskvaliteten med de resurser som står till buds?

Detta önskar vi diskutera under Almedalsveckan. Välkommen till en spännande dag med seminarier och paneldebatter måndag 1 juli. Efter sista seminariet fortsätter vi diskussionen under ett nätverkande mingel. Anmäl dig här!

 

Måndag 1 juli

10:20-11:10 Receptet för nationella e-hälsostrategier?
  Dagens Medicins Vårdtorg, Tage Cervins gata 8
Efter nio år avslutade England sin nationella digitaliseringsstrategi för hälsa, med många miljarder spenderade och endast en del av visionen uppfylld. Efter en tid förnyade NHS sin strategi för att digitalisera vården och stödja den integrerade vårdstrategin. Kan Sverige lära något av England?
- Matthew Swindells, Deputy Chief Executive, NHS England
- Maja Fjaestad, statssekreterare, Socialdepartementet
- Daniel Forslund, bitr. regionråd Region Stockholm och SKL:s beredning för digitalisering
- Heidi Stensmyren, ordförande, Sveriges Läkarförbund
- Emma Skoglund,
patientföreträdare, Ung Cancer
- Carolina Wallenius, Sverigechef, Cerner
   
15:30-16:10 How can data improve citizens’ health?
  Bryggan, Hälsodalen, S:t Hansplan 2
What are the big challenges that every health and care system faces, which we can address through using data and technology to proactively prevent diseases, change the view from patient to population, and engage individuals in their own health and care?
- Matthew Swindells, Deputy Chief Executive, NHS England
- Anders Högberg, PhD Nutrition & Public Affairs Manager, Orkla
- Gert Wingårdh, arkitekt, Wingårdhs
- Carolina Wallenius, Sverigechef, Cerner
   
16:20-17:00 Patientmedverkan – tillgång eller bara alibi?
  Bryggan, Hälsodalen, S:t Hansplan 2
Vården kretsar kring patienterna. Trots detta utvecklas hälso- och sjukvården vanligtvis utifrån professionella uppfattningar om hur vård ska levereras. Är det dags att gå ifrån att utforma vård för patienter, till att utforma vård med patienter? Eller är de bara ett alibi?
- Anna Saur Öberg,
patient- och medborgaransvarig SDV, Region Skåne
- Peter Ekolind, patientrepresentant SDV, Region Skåne
- Johanna Ulfvarson, sakkunnig forskning och eHälsa, Svensk Sjuksköterskeförening
- Carolina Wallenius, Sverigechef, Cerner
   
17:00-19:00 Nätverkande mingel, anmäl dig här!
  Bryggan, Hälsodalen, S:t Hansplan 2


Kontakta oss
för mer information.