Skip to main content
Skip to footer

Vet du vad Kunskapsstyrning är?

Kunskapsstyrning är svensk sjukvårds sätt att säkerställa att vi levererar vård av god kvalitet. För att göra detta har Sverige ett antal nationella programområden där varje region ansvarar för ett antal områden. Utifrån dessa områden designar regionerna riktlinjer, så kallade vårdförlopp som beskriver hur god vård bör ske. Dessa specificerar också de datapunkter som behöver samlas in för att vi ska kunna kontrollera efteråt att vården har levererats därefter.

Med Cerner Millennium har vi en möjlighet att fånga in data på baksidan av det system som vi arbetar i utan att kliniker behöver lägga in information. Det gör att vi får en säkrare tillgång till data och att kliniker kan fokusera på mötet med patienter.

Hör Maja Sirkel, ledande klinisk konsult på Oracle Cerner, berätta mer om hur vi stöttar våra kunder gällande kunskapsstyrning i filmen nedan.