Skip to main content
Skip to main navigation
Skip to footer

Featured post

by Robert Steen   |   June 28, 2018

Tredje episode intervjuserien #CernerNordicsAsks fra EHiN 2017 handler om digitalisering av innbyggerrettede tjenester. Robert Steen fra Oslo Kommune deler sine tanker om hvordan det offentlige kan tilby digitale tjenester som innfrir innbyggernes forventninger om skreddersøm og tilgjengelighet.

Welcome to the Cerner blog!

We share thoughts from industry leaders on topics that are shaping healthcare tomorrow and today.


Join the conversation on our social media channels:

Hvordan påvirker teknologi fremtidens legerolle?

by Kjartan Olafsson
May 8, 2018
Andre episode i podcastserien #CernerNordicsAsks fra EHiN 2017 handler om fremtidens legerolle og hvordan den vil bli påvirket av ny teknologi. Med oss i studio var Kjartan Olafsson, leder av Legeforeningens IT-utvalg og visepresident i den europeiske allmennlege-foreningen.

Read full post

Datasikkerhet i helsesektoren

by Torgeir Waterhouse
January 20, 2018
Først ut var Torgeir Waterhouse, Direktør internett og nye medier i IKT Norge. Han har en sentral rolle i den norske debatten om IT- politiske spørsmål, hvor han ofte er å se i det offentlige ordskiftet. På EHiN snakket vi med han om datasikkerhet i helsesektoren, konsekvenser av valg som tas, og viktigheten av digital inkludering.

Read full post

A global perspective of open API development

by llkka Kunnamo, M.D., Ph.D.
October 27, 2017
As a practicing family physician and guideline developer in Finland in the late 1980s, I noticed a fast-growing body of medical knowledge and increasing access to patient data. But keeping track of all that data in a meaningful way seemed impossible. In addition, I saw there was a growing opportunity for knowledge authors to integrate information with individual patient data.

Read full post

Improving Pediatric Care with Population Health Management Strategy

by William Feaster
October 7, 2017
The health care industry is at a tipping point. Health care organizations have largely adopted electronic health record (EHR) technology to improve the quality and safety of care delivery. As organizations endeavor to improve the health of patient populations, the EHR by itself is no longer enough. We need to start thinking beyond what is happening in our systems to better understand and care for our populations.

Read full post

The University Hospital of Ghent sets basis for a new, forward-looking electronic health record

by Cerner Nordics
July 13, 2017
We’re proud to announce that the University Hospital of Ghent (UZ Gent) has entered into partnership with Cerner for the implementation of a fully integrated electronic health record (EHR). Together with Cerner, UZ Gent will start their EHR project immediately. The project is called Geniuz, a reference to Ghent, information and UZ. The main objectives of Geniuz are to prepare UZ Gent for the future and increase patients’ involvement in their wellbeing. The partnership is an important step in the realisation of eHealth.

Read full post

Helsevesen uten barrierer

by Kirsti-Ann Johannessen | Hans Jacob Moe
November 11, 2016
Økt kvalitet, tettere samarbeid mellom pasienten og helsevesenet, bedre samhandling mellom kommunehelsetjenesten og sykehusene, dette er uttalte mål i norsk helsevesen. I de mest innovative helsesystemer er de allerede kommet lang ved hjelp av teknologi og involvering av leger, klinikere og pasienter. På EHIN kan du få demonstrert vår journalplattform som brukes av fastleger, kommuner, sykehus og pasienter i 40 land. Vi får besøk fra en engelsk partner som benytter big data i forebygging av sykdom og utjevning av helseforskjeller. Du kan også se hvordan vi har koblet finsk innovasjon inn i vår internasjonale løsning for å følge opp diabetespasienter. Besøk vår stand 1-4 på EHiN 2016.

Read full post

Investing in healthcare IT to secure sustainable health services, what can we learn from Spain?

by Hans Jacob Moe
November 7, 2016
The welfare state is strong in the Nordics, but is challenged by a demographic shift, new expectations and increasing healthcare costs. What can we learn from two Spanish hospitals that invested in technology and started to improve their clinical delivery to increase quality?

Read full post

Fra dårligst til best i klassen

by Kirsti-Ann Johannessen
June 24, 2016
Hva gjør du når du har en befolkning med store helseutfordringer og driver et helsesystem som leverer blant de dårligste i klassen? Southcentral Foundation i Alaska omdefinerte pasienter til aksjonærer og tok de med på råd. Involvering av brukere, klinikere og tett samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten førte til økt tilfredshet og bedre kvalitet. Southcentral Foundation (NUKA) er etter endringene ansett som et av de beste eksemplene på omstilling av et helsesystem både i USA og internasjonalt.

Read full post

eHelse eller personsikkerhet - ja takk, begge deler

by Hans Jacob Moe
June 23, 2016
Pasientdata må være tilgjengelig, men samtidig sikre personvernet til hver enkelt, noe som historisk sett har blitt oppfattet som utfordrende. Håkon Grimstad i Norsk Helsenett mener både tilgjengelighet og konfidensialitet er forutsetninger for optimal pasientbehandling. Vi snakker om sikkerhet og tilgjengelighet sett i sammenheng med pasientdata, og vi snakker med Håkon Grimstad, administrerende direktør i Norsk Helsenett. På Cerner sin konferanse «Collaboration Forum» i London, holdt han i midten av mars et innlegg om pasientsikkerhet sett fra et informasjonssikkerhetsperspektiv.

Read full post