Skip to main content
Skip to footer

by Torgeir Waterhouse
Published on January 20, 2018

På EHiN i 2017 lanserte vi #CernerNordicsAsks, vår første podcastserie hvor vi intervjuer sentrale personer fra helsesektoren og belyser ulike aktuelle tema.

Først ut var Torgeir Waterhouse, Direktør internett og nye medier i IKT Norge. Han har en sentral rolle i den norske debatten om IT- politiske spørsmål, hvor han ofte er å se i det offentlige ordskiftet. På EHiN snakket vi med han om datasikkerhet i helsesektoren, konsekvenser av valg som tas, og viktigheten av digital inkludering.

Torgeir svarte blant annet på følgende spørsmål:

  1. Du har sagt at «ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi setter menneskerettighetene under press». Hva mener du med det?
  1. Forstår norske myndigheter mulighetene som de nye teknologiske løsningene åpner opp for?
  1. Frykten for dårlig IT-sikkerhet og manglende personvern er gjennomgående temaer i e-helsedebatten. På hvilke måter blir vi mer utsatt når personopplysningene våre digitaliseres?
  1. Med hensyn til personsikkerhet, er vi egentlig rustet for å drive store og sikre e-tjenester i Norge?
  1. Hvor stor rolle kan og bør innovasjon og «beste praksis» ha for å spre gode løsninger i helse-Norge?

Hør hele intervjuet her!