Skip to main content
Skip to footer

by Robert Steen
Published on June 28, 2018

Tredje episode i podcastserien #CernerNordicsAsks fra EHiN 2017 handler om digitalisering av innbyggerrettede tjenester. Med oss i studio var Robert Steen, byråd for finans, Oslo Kommune. I denne episoden deler han sine tanker om hvordan Oslo skal tilby sine innbyggere skreddersydde og tilgjengelige digitalie løsninger som er i tråd med deres forventnigner, og svarer blant annet på følgende spørsmål:

  1. Hva er de største barrierene for å digitalisere tjenester i det offentlige?
  2. Hvilken rolle spiller åpen innovasjon i digitaliseringsarbeidet i Oslo kommune i dag?
  3. Kan ehelseløsninger redusere kapasitetsproblemet som eldrebølgen vil skape?
  4. Vil det offentlige stå for den nødvendige utviklingen selv, eller kan det private markedet slippe til?

Hør hele intervjuet her!

Ep. 1: Ep. 3: Digitalisering av innbyggerrettede tjenester