Skip to main content
Skip to footer

by Hans Jacob Moe
Published on June 23, 2016

Pasientdata må være tilgjengelig, men samtidig sikre personvernet til hver enkelt, noe som historisk sett har blitt oppfattet som utfordrende. Håkon Grimstad i Norsk Helsenett mener både tilgjengelighet og konfidensialitet er forutsetninger for optimal pasientbehandling.

Vi snakker om sikkerhet og tilgjengelighet sett i sammenheng med pasientdata, og vi snakker med Håkon Grimstad, administrerende direktør i Norsk Helsenett. På Cerner sin konferanse «Collaboration Forum» i London, holdt han i midten av mars et innlegg om pasientsikkerhet sett fra et informasjonssikkerhetsperspektiv.

Pasienter frykter to ting i forhold til helseinformasjon: det ene er at den skal komme på avveie. Det andre er at informasjonen ikke skal være der når den trengs. Det er det siste hver enkelt av oss frykter mest, sier Grimstad.

Grimstad mener pasientene forventer at deres helsedata er koordinert, fullstendig og delt mellom autoriserte helseaktører og dem selv, noe som dessverre ikke er tilfellet. Flyten av helse- og pasientrelatert informasjon mangler koordinering, har flere eiere, og har ulik finansiering og regulering. Hovedutfordringen er at helse-IT systemer, inkludert elektroniske pasientjournaler, ikke er planlagt med tanke på å gjenbruke informasjonen i ulike deler av helsetjenesten. Dermed blir livsnødvendig informasjon lukket inne i siloer som ikke snakker sammen.

Svekker pasientflyten
Tiden da pasientinformasjon ble flyttet i taxi mellom sykehus er heldigvis stort sett over, men informasjonen flyttes fortsatt for tregt mellom aktørene i helsetjenesten.
I verste fall kan dette forsinke oppstarten av riktig behandling, noe pasientene kan oppleve som traumatisk. Vi vet også at dårlig eller manglende informasjon kan føre til feil behandling eller for tidlig død, forklarer Grimstad.

I følge Grimstad er en av hovedfordelene med ny informasjonsteknologi at det reduserer geografiske avstander. Informasjonsteknologi legger grunnlaget for mer åpenhet, større mangfold, et sterkere demokrati og sist men ikke minst et bærekraftig grunnlag for desentraliserte liv. 
Hvem du er og hvor du bor betyr ikke så mye lenger. Internett, Google og Facebook er det samme uansett. Paradokset er at desentraliseringen krever sentraliserte løsninger. Facebook hadde ikke vært det samme hvis det hadde vært en lokal, regional eller nasjonal løsning som ikke kommuniserte med den globale løsningen. Dette er spesielt viktig innen helsetjenesten på grunn av dens kompleksitet, sitt mangfold, sin desentraliserte organisering og sist men ikke minst hvor viktig den er for samfunnet, sier Grimstad. 
Den gode nyheten er at flere tjenester blir mer koordinerte på et nasjonalt nivå også i helsetjenesten. 
Grimstad mener det er mulig å både tenke informasjonsdeling og sikkerhet samtidig. Han er derimot mer bekymret for at løsningene som er tilgjengelige i dag krever en helt annen infrastruktur enn det vi er rigget for.

 • Vi bygger systemer som gjør oss avhengige av at løsningene er 100% tilgjengelig  - 24 timer i døgnet. Per i dag kan vi ikke garantere en så høy oppetid på infrastrukturen som er etablert og det bekymrer meg, og det bør bekymre oss alle. Samtidig er jeg optimist og tror at vi kan endre situasjonen, men det vil kreve et helt annen fokus enn vi har i dag, sier Grimstad.

Lys i tunnelen 
Likevel mener han at det er lys i tunnelen for eHelse og helsetjenesten.

 • Utviklingen går i hurtigtogsfart og nye løsninger lover godt for kvalitet og økt samhandling i helsetjenesten. Jeg har sett mye spennende her som jeg kan ta med meg videre. Blant annet liker jeg åpenheten i løsningene som gjør det mulig for helsetjenesten selv eller tredjepartsleverandører å koble seg på de store eHelse-plattformene med ny innovasjon. Fokuset på Smart on FHIR, der ny innovasjon raskt kan tas i bruk av helsetjenesten uavhengig av leverandør, er en strategi som peker i riktig retning i forhold til å følge med i utviklingen, avslutter Grimstad.

Fakta om Norsk Helsenett

 • Statsforetak etablert i 2009 og eid av Helse- og omsorgsdepartementet.
 • Norsk Helsenett leverer og videreutvikler en sikker, robust og hensiktsmessig nasjonal IKT-infrastruktur for effektiv samhandling mellom alle aktører i helse- og omsorgstjenesten.
 • Et utvalg av institusjoner som benytter helsenettet:
 • Alle private og offentlige sykehus
 • Alle fastleger
 • Alle 428 kommuner
 • Alle 19 fylker
 • Mer enn 90 prosent av tannleger
 • Alle apotek
 • Mer enn 150 tredjepartsleverandører

Les mer: www.norskhelsenett.no