Skip to main content
Skip to footer

by Cerner Nordics
Published on November 12, 2018

Hva slags samfunn hadde vi hatt dersom helsevesenet i større grad var i stand til å forhindre og forebygge sykdom, heve blikket fra pasient til befolkning, og engasjere hver og en i egen helse? På EHiN viser vi mulighetene.

Målrettet forebygging

Vi har i dag et helsevesen som ikke er bærekraftig på sikt, fortsetter vi uten å endre måten vi jobber på vil en av tre jobber være i helsevesenet i 2060. Ved å analysere helsedata, sosioøkonomiske faktorer og andre tilgjenglige data, kan helsevesenet kartlegge risiko på nasjonalt og lokalt nivå, og dermed bidra til et sunnere samfunn og mer bærekraftig helsevesen. Helsedata gjør det mulig å identifisere befolkningers helsetilstand, hvordan helsen fordeler seg i en befolkning, og man kan dermed i større grad mer målrettet forebygge og behandle sykdom, og få et skifte fra et reaktivt til et proaktivt helsevesen.

Eksempelvis kan kommuner motta informasjon om befolkningen på bydelsnivå, som gjør at de kan utvikle og teste nye tiltak for å forebygge uhelse. Forskere kan gjøre analyser på sanntidsdata for store populasjoner. Leger kan få innsikt i hvordan bedre ivareta risikogrupper og kronikere, og innbyggere og pasienter får informasjon om egen helse som gjøre dem i bedre stand til å foreta reflekterte og forebyggende livsvalg.

Fra pasient til befolkning

Med utgangspunkt i mulighetene som ligger i helseteknologi og tilhørende informasjonssystemer, kan vi gjøre langt mer enn bare å rapportere om hva som har skjedd. Fremtidig suksess vil skapes gjennom å benytte data på en god måte, da kan man forstå og skape helsetjenester både for dagens situasjonen og for framtiden. Neste steg handler om å heve blikket fra pasient til befolkning, både for å behandle mer effektivt og forebygge bedre. Vi har kunder i England (NHS og Wirral) og USA som er godt i gang med dette, hvordan ser et proaktivt helsevesen ut? Kom innom vår stand for å lære om mulighetene!

Møt oss på EHiN:

Cerner stand: møt flere av våre eksperter som kan vise deg vår population health management løsning HealtheIntent, som inkluderer verktøy for forskning, pasientregistre og analyse.

Foredrag: Amanda Green, vice president Cerner Nordics & Benelux, snakker om Åpen innovasjon i rom 3 onsdag 14. november kl.13:00-14:00. Mer om sesjonen her.

Samhandlingsstand: Sammen med andre sentrale leverandører av IT-systemer til norsk helsevesen, viser vi hvordan man med dagens teknologi trygt kan dele pasientinformasjon mellom behandlere gjennom et helt pasientforløp, uansett institusjon og systemleverandør.